külkelemek kül‧ke‧le‧mek işlik

Külke hala öwürmek, maýda-maýda etmek, ownuk etmek, owratmak.