külke kül‧ke

Bir zadyň owuntygy, maýda bölegi, ownuk.

  • Onuň içinden çalymtyk daşyň külkesini tapdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Külke çaý.


Duş gelýän formalary
  • külkeje
  • külkeleri
  • külkesi
  • külkesinden
  • külkesini
  • külkesiniň
  • külkä
  • külkäniň