kül-pagyş kül-pa‧gyş

Kül-uşak, owram-owram bolan, pagşyldap owranan, döwlen.

  • Äpişgäniň aýnasyny kül-pagyş edip içerik düşen granat ýaryldy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Wagt bolar, bu daglary kül-pagyş ederis. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)