kül-külüne kül-kü‧lü‧ne

kül-külüne düşmek

Bir zat bilen başagaý bolup ýörmek, bir zadyň yşkyna düşmek, ýüregiň bilen bir zadyň ugrunda bolmak.

  • Şofýorlyk kärini ele almagyň kül-külüne düşýär. («Mydam Taýýar» gazeti)