kükrek kük‧rek

Adamyň ýa-da haýwanyň bokurdagynyň çykan ýerinden döşüň gutarýan ýerine çenli öň tarapy, döş.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kükrek - kükregi.

kükregiňi germek

Bir maksat, iş üçin gaýduwsyz durmak, göreşmek.

 • Sen meni ösdürdiň, kükregiň, gerdiň, Mert bol, balam! -- diýip öwütler berdiň. (Çary Aşyr, Poemalar)


Duş gelýän formalary
 • kükrege
 • kükregi
 • kükregim
 • kükregimde
 • kükregime
 • kükregimi
 • kükregimiň
 • kükregin
 • kükreginde
 • kükreginden
 • kükregindäki
 • kükregine
 • kükregini
 • kükreginiň
 • kükregiň
 • kükregiňden
 • kükregiňe
 • kükregiňi
 • kükregiňiziň
 • kükrekde
 • kükrekden
 • kükrekler
 • kükreklerem
 • kükreklerine
 • kükrekleriniň
 • kükrekli