kükemek kü‧ke‧mek işlik

 1. Ýiti ys gelmek, ys bermek.

  • Kebap ysy kükäp howla dolanda, Göwünlerde gizlin göterim joşdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Şöhlesini dökýän Günüň astynda, Gülden kükeýärdi duhi-atyrlar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 2. Ýanman tüsseläp durmak, burugsamak.


Duş gelýän formalary
 • kükemek
 • kükeýän
 • kükeýär
 • kükeýärdi
 • kükäp
 • kükärdi