kükürt kü‧kürt

 1. Ýanýan sary mineral jisim, himiki element (tehnikada we medisinada peýdalanylýar).

  • Dürli magdan: kömür, kükürt çykyp dur. (Ata Salyh, Saýlanan eserler)

 2. seret otluçöp

  • Öwez kisesinden kükürdini tapyp bilmän duran başlygynyň papirosyny otlap berdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kükürt - kükürdi.


Duş gelýän formalary
 • kükürdem
 • kükürdi
 • kükürdini
 • kükürdiniň
 • kükürdiň
 • kükürtden
 • kükürtlerine
 • kükürtli
 • kükürtsiz