küji kü‧ji

Dokma dokalanda erşini biri-birin ýokary dartdyryp goýulýan desga.

  • Dokmanyň küjüsini öňe süýşürdiler.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimsiz ses bilen başlanýan goşulma ýa-da söz goşulyp, ikinji bogundaky dar i çekimlisi gysga aýdylsa, onda ol dodaklandyrylyp ü ýazylýar.

Meselem küji - küjüde, küjüler, küjüsi.


Duş gelýän formalary
  • küjüsini