küjüleşmek kü‧jü‧leş‧mek işlik

Dokma küji edişmek.