küdelemek kü‧de‧le‧mek işlik

Küde etmek, küde edip üýşürmek.

  • Sowhozyň kollektiwi häzir sypal küdelemegi tamamlap barýar, ýerleri güýzlük ekinler ekmek üçin taýýarlaýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  • Ýatyrylan otlary küdelemek işi gutardy.


Duş gelýän formalary
  • küdelemegi
  • küdelemek
  • küdelemäge
  • küdeleýär