küdeleşmek kü‧de‧leş‧mek işlik

Küde edişmek, küdelemäge kömekleşmek.

  • Men kolhozçylaryň ýatyran otlaryny küdeleşdim.


Duş gelýän formalary
  • küdeleşdim