küde kü‧de

 1. Bede desseleriniň, ýandak petdeleriniň bir ýere ýygnalyp basylan üýşmegi.

  • Guranlaryny maşyn bilen çekip, küde ýasaýarlar. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

  • Ýandagy bassaň küde bolar, bedäni bassaň -- pide. (nakyl)

 2. Göçme manyda Üýşüp ýatan zatlar, üýşmek.

  • Öňünde küde bolup ýatan kagyz papkalary bir ýana süýşürdi. («Kolhoz günleri»)

  • Bir görseň, egrijiler sehinde küde bolup ýatan ýüplükli naýçalary gözden geçirýändir. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • küdede
 • küdeden
 • küdedenem
 • küdelerden
 • küdeleri
 • küdelerinde
 • küdelerine
 • küdeleriniň
 • küdeleriň
 • küdeli
 • küdesi
 • küdesinden
 • küdesine
 • küdesini
 • küdesiniň
 • küdä
 • küdäniň
 • küdäň