kössek

Ýabyň ýa-da eşegiň bir öň we bir art aýaklaryny daňmak üçin duşakdan uzynrak ýüp.

  • Atyň aýagyndan kössegini almak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kössek - kössegi.


Duş gelýän formalary
  • kössegem
  • kössegi
  • kössegini
  • kössegiň
  • kösseksiz