kösse

Egri gylyç, gylyç.

  • Atam pakyr şu kössäni göteren, obasyny duşmanlardan gutaran. (Ata Köpek Mergen, Ýürek depderi)

  • Kümüş kemer, kümüş gynly kössäni, Şakyrdadyp şaý üstüne oklady. (B. Kerbabaýew, Aýlar)


Duş gelýän formalary
  • kössäni