kösenmek işlik

Azap çekmek, horlanmak, örtenmek, jibrinmek.

 • Guralsyzlykdan ýaňa kösenmek. Odunsyzlykdan kösenmek.

kösenmek 1 işlik

seret gorsatmak


Duş gelýän formalary
 • kösendi
 • kösendigem
 • kösendiler
 • kösendim
 • kösendiň
 • kösenen
 • köseneniň
 • kösenenler
 • kösener
 • kösenerler
 • kösenersiň
 • kösenip
 • kösenipdir
 • kösenipdirler
 • kösenjegini
 • kösenjekmi
 • kösenme
 • kösenmediler
 • kösenmegi
 • kösenmeginiň
 • kösenmek
 • kösenmekleriniň
 • kösenmeli
 • kösenmesek
 • kösenmesin
 • kösenmez
 • kösenmezlige
 • kösenmezligi
 • kösenmezligimi
 • kösenmeýärdi
 • kösenmeýärler
 • kösenmäge
 • kösenmäli
 • kösenmän
 • kösense
 • kösense-de
 • kösenýän
 • kösenýändigini
 • kösenýändikleri
 • kösenýändiklerini
 • kösenýändir
 • kösenýäne
 • kösenýänem
 • kösenýänler
 • kösenýänleriň
 • kösenýär
 • kösenýärdi
 • kösenýärdiler
 • kösenýärin
 • kösenýäris
 • kösenýärler
 • kösenýärsiň