kösendirmek işlik

Azap çekdirmek, horlamak örtemek, jibrindirmek.

  • Men indiden soň seni kösendiresim gelmeýänligine düşün! (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Elimden pilimi alyp, kösendirdiň-de goýaýdyň!


Duş gelýän formalary
  • kösendirdi
  • kösendirdiň-de
  • kösendiresim
  • kösendirmek