köplenç

  1. Köp wagtlarda hemişe diýen ýaly, galapyn.

    • Nazar mekdebine gidende, köplenç Maýsalaryň öýüniň üstünden gidýärdi. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  2. Esasan, köp.

    • Seniň köplenç wagtyň ýygnakda, meýlisde geçýär. (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köplenç - köplenji.


Duş gelýän formalary
  • köplenjem