köplemek köp‧le‧mek işlik

  1. Köpçülik bolup bir işe girişmek, birnäçe bolup ýerine ýetirmäge ýapyşmak.

  2. Köp bolup biriniň daşyna geçmek, köp bolup urmak.


Duş gelýän formalary
  • köplemegi
  • köpläp