köplük

 1. Mukdar taýyndan köp bolmaklyk, känlik, agdyklyk, artyklyk, bolluk.

 2. Köpçülik, halk ilat.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köplük - köplügi.

köplük san

Grammatik termin seret san

 • «-lar, -ler» goşulmalary köplük sany aňladýarlar.


Duş gelýän formalary
 • köplüge
 • köplügem
 • köplügi
 • köplügi-de
 • köplügidir
 • köplüginde
 • köplüginden
 • köplügindäki
 • köplügine
 • köplügini
 • köplüginiň
 • köplügiň
 • köplügiňki
 • köplükde
 • köplükden
 • köplükdi
 • köplükdigini
 • köplükdir
 • köplükdäki
 • köplükleriniň
 • köplükli
 • köplükmi