köpelmek işlik

San taýyndan köp bolmak, artmak, üýşmek, toplanmak, ýygnanmak.

 • Okuwçy gyzlaryň sany ýylsaýyn köpelýär. («Sowet Türkmenstanyň aýallary» žurnaly)

 • Adamlar toý märekesi ýaly köpeldi.


Duş gelýän formalary
 • köpeldi
 • köpeldigiçe
 • köpeldik
 • köpeldiler
 • köpeldiň
 • köpeldiňiz
 • köpelen
 • köpelende
 • köpelenden
 • köpelendigi
 • köpelendigine
 • köpelendigini
 • köpelendir
 • köpeleni
 • köpelenini
 • köpelenleri
 • köpelensoň
 • köpeler
 • köpelerdi
 • köpelip
 • köpelipdi
 • köpelipdiler
 • köpelipdir
 • köpelipdirler
 • köpeljegini
 • köpeljek
 • köpeljekdigi
 • köpeljekdir
 • köpelme
 • köpelmedi
 • köpelmegi
 • köpelmegidir
 • köpelmeginde
 • köpelmeginden
 • köpelmegine
 • köpelmegini
 • köpelmeginiň
 • köpelmegiň
 • köpelmek
 • köpelmekden
 • köpelmekdir
 • köpelmekleri
 • köpelmeklerine
 • köpelmeklige
 • köpelmekligini
 • köpelmekligiň
 • köpelmeklik
 • köpelmeleri
 • köpelmeli
 • köpelmese
 • köpelmesi
 • köpelmesinde
 • köpelmesiniň
 • köpelmez
 • köpelmezligi
 • köpelmezligine
 • köpelmeýän
 • köpelmeýänligi
 • köpelmeýär
 • köpelmeýärler
 • köpelmäge
 • köpelmän
 • köpelmändigini
 • köpelse
 • köpelse-de
 • köpelsin
 • köpeläýmegi
 • köpelýän
 • köpelýändigi
 • köpelýändigine
 • köpelýändigini
 • köpelýändir
 • köpelýäni
 • köpelýänine
 • köpelýänini
 • köpelýänlerine
 • köpelýänligi
 • köpelýänligidir
 • köpelýänligini
 • köpelýär
 • köpelýärdi
 • köpelýärdik
 • köpelýärdiler
 • köpelýärkä
 • köpelýärler