köpek

Erkek it.

  • Ýolbars gysga wagtyň içinde uly köpek bolup ýetişer. («Pioner» žurnaly)

  • Bir tarapda goýunçy köpegiň sesi eşidilýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Arkaly köpek gurt alar! Goý, ol han bagşysy bolsun! (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köpek - köpegi.