köpek kö‧pek

Erkek it.

 • Ýolbars gysga wagtyň içinde uly köpek bolup ýetişer. («Pioner» žurnaly)

 • Bir tarapda goýunçy köpegiň sesi eşidilýärdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Arkaly köpek gurt alar! Goý, ol han bagşysy bolsun! (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köpek - köpegi.


Duş gelýän formalary
 • köpege
 • köpegem
 • köpegi
 • köpegim
 • köpegimiz
 • köpegine
 • köpegini
 • köpeginiň
 • köpegiň
 • köpekde
 • köpekden
 • köpekler
 • köpeklerden
 • köpeklere
 • köpekleri
 • köpeklerinden
 • köpeklerini
 • köpekligiňe