köpbilmiş

  1. Hilegär, mekir, şeýtan.

    • Ýedi derýanyň suwuny içen köpbilmiş garrylar bardy. («Görogly» eposy)

    • Ol ýaşy kesilmiş bir köpbilmişdir, haýýardyr. (A. Alamyşow, Sona)

  2. Köp bilen bolýan adam, bilimsireýän adam.