köpürjik kö·pür·jik

 1. Sabyn bilen el ýa-da kir ýuwlanda emele gelýän ýeljik.

  • Eller näzik geýme agram salýardy, Tazda köpürjikler çogup galýardy. (A. Kekilow, Söýgi)

  • Sabyn köpürjigi.

 2. Gazly suwlarda ýa-da deňiz tolkunlarynda emek gelýän köpük.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem köpürjik - köpürjigi.


Duş gelýän formalary
 • köpürjigi
 • köpürjigine
 • köpürjigini
 • köpürjiginiň
 • köpürjigiň
 • köpürjikden
 • köpürjikler
 • köpürjiklerden
 • köpürjiklere
 • köpürjikleri
 • köpürjiklerine
 • köpürjiklerini
 • köpürjikleriniň
 • köpürjikleriň
 • köpürjikli