köpüklemek kö·pük·le·mek işlik

seret köpürjiklemek

  • Toşap gazanlaryň ýarpysyndan aşak düşüp, ýüzi biraz köpükläpdir. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)


Duş gelýän formalary
  • köpüklemek
  • köpüklemeýän
  • köpüklemäge
  • köpükläp
  • köpükläpdir