könelişmek işlik

[kö:nelişmek]

  1. Könelip başlamak, birneme könelmek.

    • Könelişen çal jalbarly, aýagy ýalaňaç Agahan eýwanyň ortasynda keçäniň üstünde otyrdy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

    • Paltosy könelişipdir.

  2. Garrap başlamak, ýaş geçişmek.

    • Kakam könelişen gürrüň.

könelişen göz

seret göz

  • Göýäki ýatlaýar ýigitlik çagyn, Könelşen gözlerniň garasyn açyp. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

könelişen söz

seret söz