köne-sana kö‧ne-sa‧na

[kö:ne-sa:na]

Ser. Köne-küşül.

  • Bu asyl köne-sanasyndan el çekmän geçjek. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)

  • Köne-sana setirlerden soguryp, Ýüzläp goşgy ýazdy gijeler ýatman. (D. Agamämmedow, Goşgular we pýesalar)


Duş gelýän formalary
  • köne-sanasyndan
  • köne-sanasyny