kömelek kö‧me‧lek

Botanika Ýeriň astynda bitýän hem-de spora arkaly köpelýän iýilýän ösümlik.

 • Men kömelek we ismanak ýygyp gelýärdim. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

 • Nury oglanlary kömelek çöplemäge çagyrdy. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kömelek - kömelegi.


Duş gelýän formalary
 • kömelege
 • kömelegi
 • kömelegidir
 • kömeleginde
 • kömeleginden
 • kömelegine
 • kömelegini
 • kömeleginiň
 • kömelegiň
 • kömelegiňki
 • kömelekde
 • kömelekden
 • kömelekdi
 • kömelekdir
 • kömelekler
 • kömeleklerde
 • kömeleklerden
 • kömeleklerdir
 • kömeleklere
 • kömelekleri
 • kömelekleridir
 • kömeleklerimi
 • kömeleklerinde
 • kömeleklerinden
 • kömeleklerine
 • kömeleklerini
 • kömelekleriniň
 • kömelekleriň
 • kömelekleriňem
 • kömelekli