kömekleşmek kö‧mek‧leş‧mek işlik

Birine ýardam etmek, birine kömek bermek, kömek edişmek.

 • Men eneme kömekleşdim. (G. Gurbansähedow, Enesiniň ýumuşlary)

 • Men çöle äkitmek üçin gawun-garpyz taýýarladym, ýüklemäge kömekleş! («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • kömekleşdi
 • kömekleşdik
 • kömekleşdiler
 • kömekleşdim
 • kömekleşeli
 • kömekleşen
 • kömekleşenden
 • kömekleşensoň
 • kömekleşer
 • kömekleşerdi
 • kömekleşerdim
 • kömekleşersiň
 • kömekleşip
 • kömekleşipdir
 • kömekleşipdirler
 • kömekleşiň
 • kömekleşjekdigini
 • kömekleşmegi
 • kömekleşmegine
 • kömekleşmek
 • kömekleşmekden
 • kömekleşmekligi
 • kömekleşmeli
 • kömekleşmelidi
 • kömekleşmeýändigi
 • kömekleşmäge
 • kömekleşse
 • kömekleşseler
 • kömekleşýän
 • kömekleşýändigini
 • kömekleşýänlere
 • kömekleşýär
 • kömekleşýärdi
 • kömekleşýärdim
 • kömekleşýärler