kömeç kö‧meç

Döwlen et ýa-da jigirdek salnyp bişirilen çörek, ýagly gömme çörek.

  • Berseler iýersiň ýagly kömeji. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kömeç - kömeji.


Duş gelýän formalary
  • kömeji
  • kömejine
  • kömeçleriň