kömür kö‧mür at

 1. Gazylyp alynýan gaty halyndaky ýangyç, magdan.

  • Kömür köwlemek-de, ony ýüklemek, daşamak işleri-de maşyn güýji bilen ýerine ýetirilýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Gandymyň ýa-da ojaryň közi söndürilip taýýarlanýan ýangyç.

  • Tanyş ýerim bolmany üçin, kömrümi ýüňümi alanyňka myhman bolup düşdüm. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar ü çekimlisi düşürilip ýazylýar. Menlik ýöňkemaniň -üm, -ümiz, senlik ýöňkemäniň -üň, -üňiz goşulmalary goşulýar.

Meselem kömür - kömrüm, kömrüň, kömri.


Duş gelýän formalary
 • kömre
 • kömri
 • kömrüm
 • kömrümi
 • kömrün
 • kömründen
 • kömrüne
 • kömrüni
 • kömrüniň
 • kömrüň
 • kömrüňi
 • kömürde
 • kömürden
 • kömürdenem
 • kömürdir
 • kömürler
 • kömürlere
 • kömürleri
 • kömürlerini
 • kömürli