kölegeletmek kö‧le‧ge‧let‧mek işlik

Ýagtylygyň öňüni tutup, kölege düşürmek, saýa saldyrmak, saýalatmak.

  • Ol elini kölegeledip garanda, bir zadyň gaýyp gelýänini gördi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kölegeletmek - kölegeledýär, kölegeleder, kölegeledipdir.


Duş gelýän formalary
  • kölegeledip