kölegelemek kö‧le‧ge‧le‧mek işlik

  1. Saýa salmak, kölege düşmek.

  2. Kölegede oturmak, saýalamak.

    • Olar öýüň kölegesinde kölegeläp otyrdylar.


Duş gelýän formalary
  • kölegelemek
  • kölegelän
  • kölegeläp
  • kölegelär