kölçe köl‧çe

[kö:lçe]

Suw toplanan kiçijik köl, ýer.

 • Howlynyň içinde käbir ýerinde erän garyň suwundan kiçijik kölçe emele gelip, mal dersiniň eýeňi çykan sary suwlar tegelenip ýatyrdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 • Maýda-maýda kölçeler, çiller, joýalar alabeder bolup görünýär. (N. Jumaýew, Ak derek)


Duş gelýän formalary
 • kölçede
 • kölçeden
 • kölçeler
 • kölçelere
 • kölçeleri
 • kölçeleriniň
 • kölçeleriň
 • kölçesi
 • kölçesinde
 • kölçesine
 • kölçesiniň
 • kölçä
 • kölçäni
 • kölçäniň