kökletmek kök‧let‧mek işlik

  1. Kök atdyrmak, kök çekdirmek.

    • Ýorgany kökletmek.

  2. Kök bilen berkitdirmek.

    • Öýüň tärimini kökletdirmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem kökletmek - kökledýär, kökleder, kökledipdir.


Duş gelýän formalary
  • kökleden
  • kökletmek