kätmenleşmek işlik

Kätmen bilen bejermäge, işlemäge kömekleşmek, kätmen uruşmak.