käte-käte kä‧te-kä‧te

seret käte

  • Zenanyň alaja şlýapajagy käte-käte gözüme kakyşyp durýardy. (M. Ý. Lermontow, Biziň zamanymyzyň gahrymany)

  • Käte-käte ýoldan çykyp, maşyny gabatlap sürmeli bolýan wagtymyz hem bolýardy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • käte-käteler