käneltmek kä‧nelt‧mek işlik

Artyk etmek, mukdaryny köpeltmek, bol etmek, artdyrmak, köpeltmek.

  • Zady käneltmek.

  • Gürrüňi känetmek.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýär goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem käneltmek - käneldýär, känelder, käneldipdir.


Duş gelýän formalary
  • käneltmek