känelmek kä‧nel‧mek işlik

seret köpelmek

  • Ol indi känelip ýetipdir ýüze, Göýä uly şäher oňa birleşen. (N. Pomma, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • känelenmiş
  • käneler
  • känelerini
  • känelip
  • känelýär