kän kän 1

 1. seret köp

 2. Birnäçe, ençeme.

  • Bir ýylyň içinde kän işler gördi. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

  • Kän ýyllar elden-ele geçip, okalan bolara çemeli. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

kän kän 2

Könelişen söz Tebigy ýerasty baýlygy bolan ýer, gymmatbaha daşlar, metallar bolan ýer.


Duş gelýän formalary
 • kän-de
 • kände
 • kändi
 • kändigi
 • kändigine
 • kändigini
 • kändir
 • käne
 • känem
 • käni
 • känidi
 • känim
 • käninde
 • käninden
 • känine
 • känini
 • käniniň
 • käniň
 • känler
 • känlerde
 • känlerden
 • känlerdäki
 • känlere
 • känleri
 • känleridir
 • känlerinde
 • känlerinden
 • känlerindäki
 • känlerine
 • känlerini
 • känleriniň
 • känleriň
 • känli
 • känligi
 • känligidi
 • känligidir
 • känliginden
 • känligine
 • känligini
 • känlik
 • känlikdik
 • känmi
 • känmikä
 • känmiş