kämilleşmek kä‧mil‧leş‧mek işlik

[kami:lleşmek]

Kämil bolmak, kämillik derejesine ýetmek, ýetişmek, berkleşmek.


Duş gelýän formalary
 • kämilleşdi
 • kämilleşdigiçe
 • kämilleşdiler
 • kämilleşdir
 • kämilleşen
 • kämilleşenden
 • kämilleşendigi
 • kämilleşendigine
 • kämilleşendigini
 • kämilleşendir
 • kämilleşeni
 • kämilleşenleriniň
 • kämilleşer
 • kämilleşip
 • kämilleşipdi
 • kämilleşipdir
 • kämilleşipdirler
 • kämilleşme
 • kämilleşmedigi
 • kämilleşmediginiň
 • kämilleşmedik
 • kämilleşmegi
 • kämilleşmegidir
 • kämilleşmeginde
 • kämilleşmeginden
 • kämilleşmegine
 • kämilleşmegini
 • kämilleşmeginiň
 • kämilleşmegiň
 • kämilleşmek
 • kämilleşmekde
 • kämilleşmeklerine
 • kämilleşmeklige
 • kämilleşmekligi
 • kämilleşmekliginiň
 • kämilleşmeklik
 • kämilleşmeler
 • kämilleşmelere
 • kämilleşmeleriň
 • kämilleşmeli
 • kämilleşmesi
 • kämilleşmesinden
 • kämilleşmäge
 • kämilleşmän
 • kämilleşmändigini
 • kämilleşýän
 • kämilleşýändigi
 • kämilleşýändigine
 • kämilleşýändigini
 • kämilleşýändiginiň
 • kämilleşýändiklerini
 • kämilleşýänligi
 • kämilleşýänligini
 • kämilleşýär
 • kämilleşýärdi
 • kämilleşýärler