kämil kä‧mil

[kämi:l]

 1. Ýetişen, bişişen, gowy.

  • Elbet-de, bu hekaýalara heniz juda kämil eser diýmek bolmaz. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Doly, gutarnykly, berk.

  • Kämil suratda abzallaşdyrylan berkitmedi. (B. Gurbanow, Duşuşyk)


Duş gelýän formalary
 • kämildi
 • kämildigi
 • kämildigini
 • kämildir
 • kämile
 • kämili
 • kämilim
 • kämillere
 • kämilleri
 • kämillerini
 • kämilleriniň
 • kämillige
 • kämilligi
 • kämilligim
 • kämilliginde
 • kämilliginden
 • kämilligine
 • kämilligini
 • kämilliginiň
 • kämilligiň
 • kämillik
 • kämillikde
 • kämillikden
 • kämillikdir
 • kämilliligi
 • kämilliligine
 • kämilsizligi