käkilik kä‧ki‧lik

Zoologiýa Towuklar maşgalasyndan bolan meýdan guşy, gylguýruga meňzeş owadan aw guşy.

 • Ertir käkilige gideris! («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Dor alaşa käkilik ýaly ýorgalap barýar. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem käkilik - käkiligi.


Duş gelýän formalary
 • käkilige
 • käkiligi
 • käkiliginiň
 • käkiligiň
 • käkilikden
 • käkilikdir
 • käkilikler
 • käkiliklerdir
 • käkiliklere
 • käkilikleri
 • käkiliklerini
 • käkilikleriniň
 • käkilikleriniňki
 • käkilikleriň
 • käkilikli