käbir kä‧bir san çalyşmasy

 1. Hemmesi däl, kim-de bolsa, haýsy-da bolsa biri, aýry-aýry.

  • Synap görmek üçin eseriň käbir ýerinden okap berdim. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Käbir ýerlerde gowaçalar basdyrylyp suwarylýar. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

 2. Käýarym, käwagt.


Duş gelýän formalary
 • käbirde
 • käbiri
 • käbirimiz
 • käbirinde
 • käbirinden
 • käbirine
 • käbirini
 • käbiriniň
 • käbiriňiz
 • käbiriňiziň
 • käbirler
 • käbirlerde
 • käbirlerem
 • käbirleri
 • käbirleridir
 • käbirlerimiz
 • käbirlerinde
 • käbirlerinden
 • käbirlerine
 • käbirlerini
 • käbirleriniň
 • käbirleriň