käýinjiremek işlik

Igençli käýinmek, öz nägiledigiňi bildirip igenip käýinmek.

  • Telefon gepleşiginden soň, Pökgen öz-özüne käýinjiredi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol käýinjiremäge başlady. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
  • käýinjiredi
  • käýinjiremek
  • käýinjiremesini
  • käýinjiremesiniň
  • käýinjiremäge
  • käýinjireýärdi
  • käýinjiräp