jogap jo‧gap at

[joga:p]

 1. Sorag zerarly ýüze çykýan pikir.

  • Sowallar üçin hem öz ýanyndan jogap besläp gelipdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Alnan hata ýa-da başga bir zada bolan gaýtargy.

  • Göwnüm gül açansoň ýazan hatyňa, Men hem saňa jogap ýazýan, eý Bibi! (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 3. Matematikada: mesele çözülende çykýan ahyrky netije.

 4. Ygtyýar, razylyk, rugsat.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jogap - jogaby.


Duş gelýän formalary
 • jogaba
 • jogabam
 • jogaby
 • jogaby-da
 • jogabydy
 • jogabydyr
 • jogabym
 • jogabymy
 • jogabymyz
 • jogabymyza
 • jogabymyň
 • jogabyn
 • jogabyna
 • jogabynda
 • jogabyndady
 • jogabyndaky
 • jogabyndan
 • jogabyny
 • jogabynyň
 • jogabyň
 • jogabyňy
 • jogabyňyz
 • jogabyňyza
 • jogabyňyzy
 • jogapda
 • jogapdaky
 • jogapdan
 • jogapdy
 • jogapdyr
 • jogaplar
 • jogaplara
 • jogaplaram
 • jogaplarda
 • jogaplardaky
 • jogaplardan
 • jogaplary
 • jogaplarydy
 • jogaplarydyr
 • jogaplaryna
 • jogaplarynam
 • jogaplarynda
 • jogaplaryndan
 • jogaplaryny
 • jogaplarynyň
 • jogaplaryň
 • jogaplaryňyzy
 • jogaply
 • jogapsyz