jinnek jin‧nek at

 1. Ujypsyz ownuk zat, sähelçe zat.

  • Dört ýyl içinde hak diýip, Halnazardan bir jinnek hem almandy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ol bir jinnek üçin jan berýän adam bolupdyr. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 2. seret jinnekçi

  • Gully jinnekden galan mülkde garrap töňňe bolup galan kel-kör üzüm, birnäçe düýp erik, garran şetdaly, tut agaçlary somalyşyp otyrdylar. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jinnek - jinnegi.


Duş gelýän formalary
 • jinnege
 • jinnegem
 • jinneginem
 • jinnekden