jinde jin‧de

Köne-küşül geýim, köne eşik.

  • Egnine jinde geýdirdi. («Görogly» eposy)

  • Garyp daýhan zardy nana, Geýen jindesi sal-saldy. (Çary Aşyr, Poemalar)


Duş gelýän formalary
  • jindeli
  • jindesi