jilt jilt at

Kitabyň daşy, sahap.

Ýazuw düzgüni

Çekimlisi uzyn aýdylýandygy üçin çekimli ses bilen başlanýan goşulma ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jilt - jildim, jildiň.


Duş gelýän formalary
 • jilde
 • jildi
 • jildin
 • jildinde
 • jildindäki
 • jildini
 • jildiň
 • jiltde
 • jiltden
 • jiltleri
 • jiltlerinde
 • jiltli
 • jiltlik