jikme-jiklik jik‧me-jik‧lik

[ji:kme-ji:klik]

Bir zadyň ähli bolşy, doly suratda anyklyk, doly derejede barlyk.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem jikme-jiklik - jikme-jikligi.


Duş gelýän formalary
 • jikme-jikligi
 • jikme-jikligine
 • jikme-jikligini
 • jikme-jikligiň
 • jikme-jiklikde
 • jikme-jiklikler
 • jikme-jiklikler-de
 • jikme-jikliklerden
 • jikme-jiklikleri
 • jikme-jikliklerine
 • jikme-jikliklerini
 • jikme-jiklikleriň