jikjerişmek işlik

Biri-biriňe jikjermek, herrelişmek.